living-bg

Cuir fút, Oibrigh, Dein Gnó i bPort Láirge

Tairgeann Port Láirge réimse tarraingteach de scileanna, bonneagar agus seirbhísí tacaíochta den chéad scoth, d’aon chuideachta gur mian léi bunú anseo nó cur lena cuid gnóthaí anseo. Idir an timpeallacht thacúil seo do ghnó agus an tslí tharraingteach, mhaireachtála a thairgtear, is iontach an áit é Port Láirge chun maireachtáil ann, chun obair ann agus chun gnó a dhéanamh ann.

Déanann Forbes ról ar Éirinn mar an 8ú tír is Fearr sa Domhan le haghaidh Gnó i 2018.

Rinne Éire an 6ú ceann de na 63 tír atá tagarmharcáilte i Leabhar Bliain Iomaíochta Domhanda IMD 2017.

12.5%

Tá ráta na cánach corparáide i bhfeidhm i gcónaí in Éirinn a chinntíonn go bhfuil timpeallacht ghnó ar son gnó agus ar cáin íseal á cur i bhfeidhm

10ú

Tá Éire rangaithe 10ú tír de 127 tír san Innéacs Nuálaíochta Domhanda 2018.

Live Icon Beaches

Tá 147km d’imeallbhord an Atlantaigh fhiáin ag Cósta an Chopair le 49 trá chianaosta agus Geopháirc Domhanda de chuid UNESCO.

Live Icon Diadhuit

Is ceantar sárscéimhe, cois mara í Gaeltacht na nDéise i gCo Phort Láirge, ina labhraítear Gaeilge.  Tá roinnt mhaith gnólachtaí dúchasacha ann, atá ag dul ó neart go neart.

Live Icon Viking

Is í Cathair Phort Láirge an chathair is sine in Éirinn agus clú uirthi de bharr na hoidhreachta de bhunadh Lochlannach atá aici, de bharr Chriostal Phort Láirge, Blaa Phort Láirge agus féilte feadh na bliana!