living-bg

Cuir fút, Oibrigh, Dein Gnó i bPort Láirge

Tairgeann Port Láirge réimse tarraingteach de scileanna, bonneagar agus seirbhísí tacaíochta den chéad scoth, d’aon chuideachta gur mian léi bunú anseo nó cur lena cuid gnóthaí anseo. Idir an timpeallacht thacúil seo do ghnó agus an tslí tharraingteach, mhaireachtála a thairgtear, is iontach an áit é Port Láirge chun maireachtáil ann, chun obair ann agus chun gnó a dhéanamh ann.

4ú –Tá an ceathrú háit gnóthaithe ag Port Láirge mar gheall ar a Saoráidí agus atá sí do Ghnó & d’Acmhainneacht Gheilleagrach (Irisleabhar FDI 2016-2017)

Rangaíodh Éire sa 4ú háit ar liosta Forbes de na Tíortha is fearr chun Gnó a dhéanamh iontu in 2015

12.5%

Tá ráta na cánach corparáide i bhfeidhm i gcónaí in Éirinn a chinntíonn go bhfuil timpeallacht ghnó ar son gnó agus ar cáin íseal á cur i bhfeidhm

Tá Éire rangaithe ar an 8ú háit as 141 tír in Innéacs Nuálaíoch Domhanda 2015

Live Icon Beaches

Tá 147km d’imeallbhord an Atlantaigh fhiáin ag Cósta an Chopair le 49 trá chianaosta agus Geopháirc Domhanda de chuid UNESCO.

Live Icon Diadhuit

Is ceantar sárscéimhe, cois mara í Gaeltacht na nDéise i gCo Phort Láirge, ina labhraítear Gaeilge.  Tá roinnt mhaith gnólachtaí dúchasacha ann, atá ag dul ó neart go neart.

Live Icon Viking

Is í Cathair Phort Láirge an chathair is sine in Éirinn agus clú uirthi de bharr na hoidhreachta de bhunadh Lochlannach atá aici, de bharr Chriostal Phort Láirge, Blaa Phort Láirge agus le tamall anuas de bharr Waterford Whispers News!