Images Irish Text Activities

Gníomhaíochtaí

ALLAMUIGH

Is cuma an í fánadóireacht bhog, ardscéimhe a theastaíonn ó dhuine nó eachtra ardfhuinnimh, tá acmhainní nádúrtha go flúirseach ag Port Láirge chun freastal ar chách idir thránna, fhaillte, shléibhte, aibhneacha agus choillearnach a oireann do raon gníomhaíochtaí allamuigh.

147km

d’imeallbhird an Atlantaigh fhiáin le 49 trá cianaosta

2

Dhá shliabhraon fhiáine inrochtana

2

Dhá phríomhabhainn-Abhainn na Siúire agus Abhainn Mhór na Mumhan

48km

48km Glasbhealach-Siúlbhealach agus Rotharbhealach tiomnaithe, a oscailte ó shin 2017.

Activities Coast

SAOL COIS CÓSTA & TRÁNNA

Tá 147 km d’imeallbhord an Atlantaigh fhiáin-25km de a fhoirmíonn Cósta an Chopair de chuid UNESCO a ainmníodh i ndiaidh oidhreacht mhianadóireacht chopair an cheantair sa 19ú haois.

  • Tá tránna agus cuasa atá iata ag cinn tíre agus bealach scéimhiúil tiomána i gceist le Cósta an Chopair.
  • Tá Geopháirc Chósta an Chopair ar cheann de 120 Geopháirc Domhanda UNESCO
  • Má tá fonn ort dul ag snámh, dul ag surfáil eitleoige, dul ag siúl, dul ag crú na gréine, dul ag tonnmharcaíocht, dul ag cadhcáil, dul ag iascaireacht, caisleán a thógáil sa ghaineamh nó aer úr na farraige a shlogadh isteach; tá 49 trá chianaosta ag Port Láirge, idir chuasa ciúine agus 5km de dhriopás thrá na Trá Móire, príomhionad saoire na hÉireann.
Activities Mountains

SLÉIBHTE

  • An eiseamláir is fearr de chomloch san Eoraip: Com Seangáin
  • Eas 80m: Eascanna na Machan
  • Pointí Arda ag 794m & 792m

Tuilleadh eolais féach ar: Comeragh Mountain range

Tuilleadh eolais féach ar: Knockmealdown Mountain range

Activities Bikes

GLASBHEALACH PHORT LÁIRGE

Tá Glasbhealach Phort Láirge ina siúlbhealach agus ina rotharbhealach tiomanta ar an seanbhóthar iarainn idir Dún Garbhán agus Port Láirge.  Sníomhann sé a chúrsa cois imeallbhoird ilghnéithigh agus faoi ailleacht na tuaithe ar feadh 48km, ag ceangal Port Láirge le Dún Garbhán.  

Tuilleadh eolais ar fáil ar: Waterford Greenway

Activities Running

RIANTA I bPORT LÁIRGE

Bíodh siúlóid scéimhe teaghlaigh uait nó fánaíocht eachtrúil, tá rogha breá de rianta tiomanta a oireann do gach aon riachtanas i bPort Láirge.  Tuilleadh eolais ar fail ar: Walking or Irish Trails - Waterford

AIBHNEACHA I bPORT LÁIRGE

Tá dhá abhainn mhóra i bPort Láirge; Abhainn na Siúire (185km) agus Abhainn Mhór na Mumhan (169km).  Soláthraíonn na haibhneacha seo chomh maith le haibhneacha beaga nach iad, deiseanna den scoth i gcomhair iascaireachta, rámhaíochta, curachóireachta, cadhcála agus siúlóide, agus cuireann siad go mór le radharcra sárscéimhe Phort Láirge.


Activities Sports Clubs

CLUBANNA SPÓIRT

Tá oidhreacht shaibhir spóirt ag Port Láirge agus creidtear gur chóir tacú le spóirt agus iad a chur chun cinn do chách.  Tá raon clubanna ann agus rogha éigin acu do gach aoisghrúpa.  Tuilleadh eolais: Waterford Sports Partnership

GALF

Tá réimse galfchúrsaí den scoth i bPort Láirge le radharcra sciamhach agus saoráidí nua-aimseartha a fhéachann chuige go mbaineann tú taitneamh as do bhabhta gailf agus as an saol sóisialta a ghabhann leis. Tuilleadh eolais: Waterford - Golf Club


IONAID GHNÍOMHAÍOCHTAÍ I BPORT LÁIRGE

Tá raon d’ionad gníomhaíochta faoi dhíon agus allamuigh i bPort Láirge a sholáthraíonn réimse gníomhaíochtaí do dhaoine fásta agus do dhaoine óga araon.  Tuilleadh eolais ar fáil ar: Visit Waterford