Education Sidebar

Oideachas

Ecucation Primary

BUNOIDEACHAS (4-12 BLIAIN)

Freastalaíonn 77 bunscoil ar phobal Phort Láirge idir scoileanna príomhshrutha agus scoileanna speisialta de.

Cliceáil chun féachaint Sonraí agus Suíomhanna na mBunscoileanna i bPort Láirge.

IARBHUNOIDEACHAS (13-18 BLIAIN)

10K

Tá 19 iarbhunscoil a fhreastalaíonn ar nach mór 10,000 dalta i bPort Láirge.

Education College

OIDEACHAS TRÍÚ LEIBHÉAL

Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge

Is institiúid ar leibhéal ollscoile í Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge, a thairgeann réimse de dheiseanna ardleibhéil ó leibhéal Dioplóma go leibhéal Dochtúireachta, i scoileanna áirithe na hInstitiúide. I láthair na huaire freastalaionn Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge ar de bhreis ar 10,000 mac léinn agus tá 1,000 ball foirne aici.

BORD OIDEACHAIS & OILIÚNA PHORT LÁIRGE & LOCH GARMAN

Is soláthraí náisiúnta oideachais agus oiliúna é B.O.O. Phort Láirge agus Loch Garman a thairgeann réimse cuimsitheach oideachais agus oiliúna i bPort Láirge.
 
San áireamh i soláthar oideachais agus oiliúna BOO Phort Láirge agus Loch Garman tá:

  • Iarbhunscoileanna
  • Coláistí Breisoideachais
  • Ionaid Aosoideachais agus Breisoideachais

Seachadaíonn BOO Phort Láirge agus Loch Garman raon de chláir oideachais agus oiliúna.  San áireamh tá:

  • Cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta
  • Cúrsaí Oiliúna
  • Printíseachtaí
  • Cúrsaí Oideachais Allamuigh
  • Cláir Um Sheirbhísí Óige

Tuilleadh eolais ar fáil maidir leis na na roghanna oideachais agus oiliúna a sheachadaíonn BOO Phort Láirge agus Loch Garman ar: www.waterfordwexford.etb.ie

COLÁISTE BREISOIDEACHAIS PHORT LÁIRGE

Tairgeann Coláiste Breisoideachais Phort Láirge (WCFE), atá lonnaithe i gcroílár Chathair Phort Láirge, réimse de chúrsaí Breisoideachais do mhic léinn ar gach aon aois.  Riarann BOO Phort Láirge agus Loch Garman an coláiste agus freastalaíonn 859 mac léinn air de ló agus breis ar 1,100 mac léinn air istoíche, sa bhliain acadúil reatha seo.
 
Tuilleadh eolais agus liosta iomlán na gcúrsaí ar fáil: WCFE

Education Adult

AOSOIDEACHAS

Tá iliomad roghanna ar fáil i bPort Láirge chun cur le do chuid oideachais agus oiliúna le cúrsaí lánaimseartha, páirtaimseartha agus oíche ar fáil sna hinstitiúidí seo a leanas: