Irish Text Cost Of Living

Teaghlach/Costas Maireachtála

Saol an Teaghlaigh

Idir na dlúthionaid bheoga uirbeacha, dhúiche tuaithe ardscéimhe agus cheantair sciamhacha cois cósta, cruthaíonn Port Láirge suíomh ídéalach do shlí mhaireachtála teaghlaigh atá níos iomlánaí.  Idir thithíocht a bheith ar fáil agus phraghasanna níos ísle réadmhaoine, shaoráidí pobail den scoth agus thimaistear atá gearr, cuirtear go mór leis an gcaighdeán saoil a bhíonn ag cách i bPort Láirge.

Family Family

CÚRAM LEANAÍ

Tá raon de roghanna maidir le cúram leanaí ar fáil i bPort Láirge; ina measc tá:

 • Montessori
 • Réamhscoil
 • Cúram lae
 • Grúpa Súgartha/Scoil
 • Seisiúin Bhuail isteach
 • Naíonra-réamhscoil a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge

 Ar an meán, tá an costas ar chúram leanaí i bPort Láirge 21% níos ísle ná mar atá a mhacasamhail i mBaile Átha Cliath.  Ina theannta sin tá na liostaí feithimh i bhfad níos gaire ná mar atá siad i mBaile Átha Cliath.  Tuilleadh eolais ar chúram leanaí i bPort Láirge agus liosta iomlán d’eagraíochtaí chúram leanaí atá cláraithe, ar fáil ar: Waterford – Childcare

Féach Rannán an Oideachais den suíomh idirlín seo chun eolas a fháil ar: Bhunoideachas, Iarbhunoideachas agus Oideachas Tríú leibhéal.
Family Playgrounds

TRÁNNA, FAICHÍ & CLÓIS SÚGARTHA

Tá réimse saoráidí i bpáirceanna poiblí Phort Láirge, ina measc sin tá: Visit Waterford – Beaches

 • Ceantair ghlasa
 • Conairí
 • Páirceanna Imeartha
 • Clóis Súgartha
 • Páirceanna Scátála
 • Boird Phicnicí
 • Láithreacha Gleacaíochta
 • Cláir Faisnéise
Tá mórán clós neamhspeách súgartha ann chomh maith agus cé go mbíonn clóis súgartha éagsúil óna chéile, bíonn luascáin, sleamhnáin agus aonaid do spraoi ilchineálach iontu de ghnáth, a thairgeann uaireanta fada spraoi don óige. 


Tuilleadh eolais ar na clóis súgartha is ansa leis an bpobal agus na clóis is na páirceanna is oiriúnaí do theaghlaigh, féach: Waterford – Parks

Costas Maireachtála

Tá an costas maireachtála i bPort Láirge i bhfad níos saoire ná a mhacasamhail i mBaile Átha Cliath agus ar an iomlán glactar leis gurb í an chathair is inacmhainne in Éirinn.

22% Níos ísle

Tá cúram leanaí i bPort Láirge 22% níos ísle ná i mBaile Átha Cliath agus i gCorcaigh

54% Níos ísle

Tá praghas na dtithe i bPort Láirge (ar an meán) 54% níos ísle ná i mBaile Átha Cliath.

53% Níos ísle

Léiríonn figiúirí réadmhaoine a tógadh ón suíomh idirlíon do réadmhaoin ar cíos, DAFT.ie ar an 17 Lúnasa 2018, gurb é €839 in aghaidh na míosa an meán-chíos i bPort Láirge, i gcomparáid le €2,065 i mBaile Átha Cliath Theas, €2,050 i mBaile Átha Cliath 8 agus €1,093 sa Ghaillimh.

Cost Living Housing

TITHÍOCHT

Tá Port Láirge ar an gcathair is inacmhainne in Éirinn chun teach a fháil ar cíos inti nó chun teach a cheannach agus ar an meán tá na cíosanna agus praghasanna tithe is ísle ar fáil inti:
 
Meánphraghasanna Tithe i gCathracha na hÉireann
 
BAILE ÁTHA CLIATH                            €374,885
 
CATHAIR CHORCAÍ                              €273,894
 
CATHAIR NA GAILLIMHE                     €285,277
 
CATHAIR LUIMNIGH                              €189,416
 
CATHAIR PHORT LÁIRGE                     €172,880
 
Baineann na figiúirí seo le 02 2018.  Tuilleadh sonraí ar fáil ar: Daft Sale Report
 
 
Meánchíos in aghaidh na Míosa i gCathracha na hÉireann
 
BAILE ÁTHA CLIATH                         €2,125
 
CATHAIR CHORCAÍ                           €1,203
 
CATHAIR NA GAILLIMHE                  €1,093
 
CATHAIR LUIMNIGH                          €1,009
 
CATHAIR PHORT LÁIRGE                 €839
 
Tá costas cíosa i bPort Láirge faoi bhun an mheánchíosa náisiúnta de: €1,060
 
Baineann na figiúirí seo le 02 2018.  Tuilleadh sonraí ar fáil ar: Daft Rental Report

Cost Living Commuting

AG COMAITÉIREACHT

I gcomparáid le ceantair eile sa tír, is beag plódú tráchta a bhíonn i bPort Láirge agus is ionann sin agus níos lú broide, níos lú ama ag comaitéireacht agus billí breosla níos lú.