Images Irish Text 60 Comhlacht Idirn†isi£Nta

Gnó Rathúil

SCOTHLÁTHAIR DO CHOMHLACHTAÍ ILNÁISIÚNTA

Tá os cionn 60 comhlacht ilnáisiunta lonnaithe san Oirdheisceart i réimse leathan d’earnálacha gnó.  Seo a leanas cuid de na samplaí i bPort Láirge:

COMHLACHTAÍ DÚCHASACHA ATÁ AG DUL Ó NEART GO NEART

Tá réimse leathan de chomhlachtaí rathúla, dúchasacha i bPort Láirge, a bhuí leis an mbéim a leagtar ar thacaíocht a thabhairt do ghnólachtaí nuathionscanta.  Seo a leanas samplaí díobh: